متخصص بیماری های داخلی


عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

ورزش درمانی

درد پاشنه و کف پا(فاشئیت پلانتار)

فاشئیت کف پادر بین بیماران  بطور غلط مصطلح به خار پاشنه معروف است .فاشیت کف پا

در حالیکه مشکل اصلی التهاب تاندون کف پایی است که به مرور زمان باعث

ایجاد خار پاشنه میشود .

در مراحل شدید تر گاهی توصیه به تزریق داروی ضد التهاب در کنار

تاندون کف پایی میشود.

حرکات ورزشی مقابل نیز به بهبود درد پا کمک میکند.

ضمنا از ایستادنهاو پیاده روی طولانی باید پرهیز کرد.

حرکات اصلاحی کمر درد(ورزش دیسک کمرو گودی کمر)

ااصلاحی دیسک کمرگودی کمردیسک کمر

 

 

 

بیرون زدگی  دیسک کمر باعث درد های ناتوان کننده ای میشود . که برای کاهش این دردها علاوه بر مسکنها و استراحت تو صیه به ورزش هایی میشود که به جز کاهش درد باعث تقویت عضلات کمری و بازگشت هر چه زودتر بیمار به فعالیت طبیعی  میشود .

نکاتی در مورد ورزشها ی دیسک کمر:

نوع ورزشهایی که برای بهبود وضعیت شما مفید است را با مشورت پزشک معالج خود مشخص کنید که کمترین آسیب و بیشترین اثر را داشته باشد .

هیچگاه از حرکات کششی که بیش از حد راحتی تان است استفاده نکنید .اگر تمرینی باعث ایجاد درد شود آنرا متوقف کنید .

هدف از ورزش و حرکات اصلاحی برای دیسک کمر تقویت عضلات کمری و نهایتا کنترل درد و افزایش کارکرد کمراست.

ورزش های توصیه شده :

1-تیلت لگن (کج کردن لگن ) :به پشت روی زمین بخوابید وزانوهایتان را خم کنید وبه آرامی عضلات شکم و باسن را منقبض کنیدIMG_2271

2-کشش زانو به سمت سینهIMG_2268

3– فشردن تیغه شانهIMG_2272

4– پل زدن :

IMG_2269

به پشت دراز بکشید زانوها خم کنید  عضلات باسن و شکمتان را منقبض کنید تا باسن از زمین بلند شود بطوریکه زانوها و باسن  شانه در امتداد هم و یک خط راست قرار گیرند.

 

  • 5کشش چرخشی کمرIMG_2273

6-کشش پشت :

به شکم روی زمین بخوابید سپس بالاتنه خود را به آرامی از زمین بلند کنید  بدون اینکه پایین تنه بلند شود.IMG_2274

استفاده از حرکات یوگا برای کمر درد های ناشی از دیسک

دیسک یوگا