متخصص بیماری های داخلی


عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

درباره


دکتر منصوره فریدنیا

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دارای دکترای تخصصی در رشته ی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیش از 19 سال سابقه ی طبابت
عضو انجمن متخصصین داخلی وگوارش و کبد ایران

پزشك نمونه سال ١٣٨٠

سابقه كاردر مراكز درماني اورژانس و كلينيك هاي تخصصي متعدد در شهرهاي كرج -نظراباد-همدان – قم

بيمارستان قايم كرج-كلينيك بهبد-درمانگاه فرهنگيان كرج-درمانگاه  شفاي هشتم گوهردشت

بيمارستان امام حسن مجتبي نظر اباد – مطب ساختمان ارميتا -كلينيك شبانه روزي مركزي

چندين بار خدمت به عنوان عضوهيات پزشكي زايران خانه خدا وحرم نبوي طي سالهاي ٨٠ تا ٨٨

توجه با حوصله به شرح حال بيمار ومعاينه دقيق و تشكيل پرونده پزشكي در راستاي احترام به بيمار باحفظ كرامت انساني و نهايتا انتخاب بهترين ومناسبترين درمان و کمک به کاهش آلام بیماران

آموزش و آگاهی دادن به افراد برای اصلاح سبک زندگی و داشتن زندگی سالم و شاد