متخصص بیماری های داخلی


عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

تماس

1-کرج -مطب دکتر منصوره فریدنیا -میدان آزادگان-ابتدای مطهری جنب بیمه تامین اجتماعی-ساختمان سایه-طبقه دوم-واحد 5

      تلفن 34473158 -34211447  شنبه- یکشنبه – چهار شنبه عصرها ساعت 4:30 تا 8

             Instasize_1004005741

2 -كرج-بيمارستان قايم –  بلوارشهداي دانش اموز قایم

کلینیک داخلی روزهاي شنبه وسه شنبه2:30تا 4:30 عصر 

تلفن 32771038

جهت نوبت دهي کلینیک بیمارستان :ساعت تماس يك روز قبل ١٤-١٦عصر و روزهاي پنج شنبه فقط ساعت ١٣-١٥ تماس گرفته شود .